Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh tại nhà. Ảnh minh họa.

Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh tại nhà. Ảnh minh họa.

Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh tại nhà. Ảnh minh họa.

Từ ngày 8/2/2021, người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh tại nhà. Ảnh minh họa.

Both comments and trackbacks are currently closed.