Khu vực ga Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức bị treo nhiều năm qua.

Khu vực ga Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức bị treo nhiều năm qua.

Khu vực ga Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức bị treo nhiều năm qua.

Khu vực ga Bình Triệu, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức bị treo nhiều năm qua.

Both comments and trackbacks are currently closed.