Đơn vị thi công các gói thầu phát động cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng – Ảnh: CHÍ HẠNH

Đơn vị thi công các gói thầu phát động cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Đơn vị thi công các gói thầu phát động cam kết thi công đúng tiến độ, chất lượng – Ảnh: CHÍ HẠNH

Both comments and trackbacks are currently closed.