Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, địa phương phát lệnh khởi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ – Ảnh: CHÍ HẠNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, địa phương phát lệnh khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Ảnh: CHÍ HẠNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, địa phương phát lệnh khởi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ – Ảnh: CHÍ HẠNH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, địa phương phát lệnh khởi công cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ – Ảnh: CHÍ HẠNH

Both comments and trackbacks are currently closed.